Preview Mode Links will not work in preview mode

May 13, 2020

En utgångspunkt för vårt sökande är att vi behöver ett språk som kan uttrycka existentiella tankar och behov, ett språk vi kan dela.

I det här avsnittet granskar vi sanningshalten i den utgångspunkten genom en intervju med teologen och hälsovetaren Ann-Kristin Mimmi Eriksson, som skrivit en avhandling om den existentiella dimensionens betydelse vid behandling av utmattningssyndrom.

Doktorsavhandlingen som vi talar om i intervjun, Vid utmattningens gräns. Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd, kan laddas ner från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1039471/FULLTEXT01.pdf

Tipsa gärna andra om att lyssna på G-ordet, prenumerera i din podcast-app och följ oss på https://facebook.com/gordetstanduptheologyclub/ .

G-ordet görs som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar du på https://www.kontempel.se/

Vi vill väcka tankar och sprida idéer. Om du vill får du gärna stödja föreningen Kontempel ekonomiskt genom en Swishgåva till 123 536 69 43.

Kontakta oss på kontakt@kristenbortomgud.se