Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 4, 2022

Det här är femte delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är Gal 5:7 - 6:10.

Vad är egentligen andens frukt? Är det punkter för självhjälpskyrklighet eller kan den kanske...