Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 11, 2021

Det här är fjärde delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse.
Avsnittets text är Gal 3:26 – 5:6.

Nu kommer vi in på frågan om radikal inklusivitet – hur en gemenskap för troende över...


Dec 1, 2021

Det här är tredje delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är Gal 2:15 - 3:25.

 

Ja, vad syftar Paulus egentligen på när han använder begreppet ”tro”? Vi grottar in oss...