Preview Mode Links will not work in preview mode

May 4, 2021

Olle Carlsson är känd som prästen bakom vad han själv kallar en ”urban väckelse” i Katarina församling i Stockholm. Genom att aktivt arbeta med att bli mer inkluderande har många människor hittat till deras kyrkor fast de inte har en identitet som ”kristna”.

År 2020 lämnade Olle kyrkoherdetjänsten och...