Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 3, 2021

Jonas Lundström är aktivist, författare och teolog. Han växte upp inom pingströrelsen och arbetade under flera år som församlingsplanterare och predikant. 

Jonas har också drivit en inom frikyrkokretsar vida läst blogg. På vilken han en dag för sådär tio år sedan deklarerade att han lämnat sin kristna...