Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 23, 2021

”Hur tänker du dig en andlig gemenskap som kan nå folk, och som fungerar?” Den frågan ställde vi till alla gäster som medverkat i podden under den här första säsongen. Deras svar har vi sparat till det här avsnittet och klippt ihop till ett collage som vi sedan kommenterar.

Podden görs av Henrik Betnér...


May 4, 2021

Olle Carlsson är känd som prästen bakom vad han själv kallar en ”urban väckelse” i Katarina församling i Stockholm. Genom att aktivt arbeta med att bli mer inkluderande har många människor hittat till deras kyrkor fast de inte har en identitet som ”kristna”.

År 2020 lämnade Olle kyrkoherdetjänsten och...


Mar 3, 2021

Jonas Lundström är aktivist, författare och teolog. Han växte upp inom pingströrelsen och arbetade under flera år som församlingsplanterare och predikant. 

Jonas har också drivit en inom frikyrkokretsar vida läst blogg. På vilken han en dag för sådär tio år sedan deklarerade att han lämnat sin kristna...