Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 10, 2020

Måste man se kristendomen som en uppsättning svar? Kan man inte istället se kristendomen som ett sorts språk? Ett livstolkningsramverk av berättelser, symboler och riter. Som hjälper oss tyda och uttrycka våra livserfarenheter.

Och som vi kan tillägna oss utan att tro på en övernaturlig gud och ett liv efter...