Preview Mode Links will not work in preview mode

May 13, 2020

En utgångspunkt för vårt sökande är att vi behöver ett språk som kan uttrycka existentiella tankar och behov, ett språk vi kan dela.

I det här avsnittet granskar vi sanningshalten i den utgångspunkten genom en intervju med teologen och hälsovetaren Ann-Kristin Mimmi Eriksson, som skrivit en avhandling om den...