Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 21, 2020

I januari 2020 hölls första ”G-ordet Stand Up Theology Club” på Snotty Seasides källarscen i Stockholm. Kvällen spelades in och nu ger vi alla chansen att höra hur det låter när vi kör live.

Välkommen att höra ett varierat innehåll, med tänkvärda texter och musik samt samtal med de inbjudna gästerna...


Apr 1, 2020

Tänk om kristendomen i grund och botten har utvecklats som ett ramverk för att möta de existentiella — andliga — utmaningar vi alla alltid ställs inför, bara genom att vara människor?

Tänk om kristendomen inte bör ses som en uppsättning svar, utan en samling av berättelser, symboler och riter som vi kan...