Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2022

Varför är det så avgörande att Jesus blev korsfäst? Och vad menar Paulus med att också han är ”korsfäst för världen”? Vi måste helt enkelt prata om korset.

I det här avsnittet samtalar vi om den sista delen av Galaterbrevet. Eftersom Paulus gör en sammanfattning i sin text blir det också en...


Jan 4, 2022

Det här är femte delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är Gal 5:7 - 6:10.

Vad är egentligen andens frukt? Är det punkter för självhjälpskyrklighet eller kan den kanske...


Dec 11, 2021

Det här är fjärde delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse.
Avsnittets text är Gal 3:26 – 5:6.

Nu kommer vi in på frågan om radikal inklusivitet – hur en gemenskap för troende över...


Dec 1, 2021

Det här är tredje delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är Gal 2:15 - 3:25.

 

Ja, vad syftar Paulus egentligen på när han använder begreppet ”tro”? Vi grottar in oss...


Nov 13, 2021

Det här är andra delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är kapitel 2, vers 1-14. Här beskriver vi framför allt judarnas situation i första århundradets Romarrike och den...